Assessorament i Acompanyament administratiu

Les dones i joves acollides als recursos residencials podrán rebre un assessorament administratiu especialitzat per part de l’equip d’atenció legal del SAID i disposar d’un acompanyament personalitzat, per tal que puguin coneixer els seus drets i deures i ser coneixedores i responsables dels processos administratius relacionats amb la seva documentació.

Si vols consultar els projectes mitjançant els cuals oferim aquest serveis, ho pots veure aquí.