ACOLLIDA

Programes

PARÈNTESI: ACOLLIDA I INSERCIÓ

Prevenir l’exclusió social de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat, especialment de dones, acompanyant, informant i facilitant eines, així com una orientació per tal que puguin iniciar o consolidar el seu procés d’inclusió social, cultural i laboral.

Per contactar o rebre informació us podeu posar en contacte amb sif@invia.cat

acollida i insercio
generalitat departament de treball afers socials i families

CERTIFICATS DE PRIMERA ACOLLIDA

Mòduls del Servei de Primera Acollida (Mòdul A, B i C).

Acompanyar a la persona d’origen migrant en el seu procés d’inclusió en el país d’acollida: facilitant la formació no presencial de mòduls formatius dels Servei de Primera Acollida previstos a la Llei 10/2010, que són els mòduls.

Competències lingüístiques bàsiques, coneixements laborals i d’estrangeria i coneixement de l’entorn.
Per contactar o rebre informació us podeu posar en contacte amb sif@invia.cat