Transparència

 

L’Associació “in via” és una entitat sense afany de lucre d’àmbit civil i reconeguda d’Utilitat Pública inscrita al Registre d’Associacions amb el número d’inscripció 10766.

L’Associació “in via” es compromet amb la transparència en la gestió de l’entitat i dels recursos, donant ompliment a la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada pel Parlament de Catalunya el 18 de desembre de 2014.

 

L’Associació “in via” està adherida al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona des de març de 2003 subscrivint el seu decàleg de valors cívics. El Codi Ètic de les associacions de Barcelona és un instrument d’assessorament, conducta i autoregulació, que recull totes aquelles premisses necessàries per a que les diferents associacions de la ciutat que treballen dins d’un marge de valors cívics hi estiguin reflectides. A la vegada pretén ser un eina de referència pel sector associatiu.
El 22 de febrer de 2011, l’Associació “in via” ha signat la Carta de Compromís amb la Cultura de la Transparència amb la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i a l’Adolescència (FEDAIA). La FEDAIA és una entitat sense ànim de lucre, nascuda l’any 1994, amb una llarga trajectòria, que agrupa a la major part de les entitats d’iniciativa social d’arreu de Catalunya.

Xarxes on participem