Qui som

Som una associació sense afany de lucre d’àmbit civil i reconeguda d’Utilitat Pública. La nostra missió és la promoció integral de les persones en risc d’exclusió social o amb algun tipus de discapacitat psíquica.

Els col·lectius als quals l’Associació “in via” es dirigeix bàsicament són dones, infants, adolescents, joves i famílies. El naixement de l’Associació “in via” a Barcelona es determina per l’ACISJF-in via Internacional, creada a Suïssa l’any 1897 amb la finalitat de donar resposta a les necessitats específiques amb les quals es trobaven les dones joves en situació de desarrelament social. Amb el temps aquesta Associació s’estén a nivell internacional, constituint una xarxa d’acollida i d’ajuda estesa a diversos països, entre ells Espanya (1906), on es constitueixen associacions en diferents ciutats agrupades en una Federació nacional. En 1953 s’inicia la activitat de la Associació a Barcelona sota el nom ACISJF, obtenint al llarg d’aquesta llarga trajectòria, força reconeixements a la nostra tasca (reconeixement com entitat pública l’any 1998 i Placa President Macià el 1994 entre d’altres) fins que el 17 de desembre de 2009 s’aproven els nous estatuts de l’Entitat, que actualitzen la Missió per adaptar-los a la creixent professionalització de l’activitat. També s’adopta “in via” com a nom, pel qual es coneixerà la nostra Associació a Barcelona.
El nostre àmbit d’actuació, en aquests moments, és ampli:

  • Habitatges d’inclusió per a dones en situació de risc i/o violència de gènere i per a joves tutelades i ex-tutelades, treballant l’autonomia.
  • Inserció i formació per a dones, persones amb discapacitat per augmentar les pròpies oportunitats laborals.
  • Atenció a les famílies, orientació i assessorament.
  • Processos de mediació en general.
  • Atenció psicològica i classes de reforç escolar per a infants/adolescents i joves.

També s’intenta que els nostres professionals puguin oferir els seus coneixements, adquirits dia a dia a l’Associació “in via”, a d’altres a través de tallers, articles…

“in via” significa acompanyar a la persona en el camí del seu procés vital, estar al seu costat perquè qui s’apropi a l’Associació creixi en autonomia, responsabilitat i es reconegui com a protagonista de la seva pròpia vida. Per això, l’Associació “in via”, compta amb un equip tècnic format per professionals dels àmbits de l’atenció a la persona, la psicologia, mediació, pedagogia, educació social…, l’equip tècnic de la gestió, tots ells entregats a la tasca i a l’Associació, així com de voluntaris i voluntàries que ens fa cada dia millors amb la seva entrega solidària.

Ajuda'ns