Telèfon Infància Respon

El Telèfon Infància Respon (116 111) es posa en funcionament l’octubre de l’any 1997, gestionat per l’Associació in via i amb conveni amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’ Adolescència (DGAIA).

 

Es un servei obert a adults i infants/adolescents, en tot el territori de Catalunya, que tenen coneixement de situacions de risc i/o necessiten assessorament en temes d’infància i adolescència.

El Telèfon Infància Respon està format per un equip de professionals multidisciplinari que detecten i notifiquen a la Unitat de Detecció i Prevenció de Maltractament Infantil (UDEPMI) possibles situacions de risc social de infants/adolescents en la forma de maltractament, negligència i abús sexual.

S’atén i s’orienta de forma adient les demandes d’aquells infants, adolescents i adults, en relació als infants/adolescents, que plantegen qualsevol tipus d’inquietud relacionada amb el seu benestar, i si escau, es deriva al Servei d’Orientació i Mediació de la Infància i l’Adolescència (SOMIA).

L’Orientació professional i la tasca educativa són trets específics del servei, així com l’atenció permanent, 24 hores i 365 dies, la confidencialitat i la protecció de dades i la gestió curosa de les mateixes, emeses en la trucada. També hem d’afegir, com a trets característics: la gratuïtat de la trucada i la immediatesa de la resposta i possible derivació.

El procediment a seguir quan s’atén una trucada telefònica es contextualitza en el marc d’un procés que consisteix en un seguit de fases, totes i cadascuna de les quals s’activen i dinamitzen eficaçment mitjançant un seguit d’estratègies professionals.

Amb el finançament de

Ajuda les persones més vulnerables

Qualsevol donació possibilita continuar ajudant les persones més vulnerables.