Casa de la Jove

Forma part dels Habitatges d’Inclusió “in via” i inicia el seu camí l’any 1953, constituint-se com una residència d’acció socioeducativa per a emergències socials.

Serveis

Proporciona atenció psicoeducativa, allotjament i manutenció, les 24 hores del dia, els 365 dies l’any a joves i dones, embarassades, amb o sense fills, a partir dels 16 anys, que es troben en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social: víctimes de violència masclista, manca d’habitatge, precarietat econòmica, immigrants sense recursos, etc.

Casa de la Jove disposa de 24 places i aposta per un model de convivència integrador de col·lectius, atenent a joves, dones i famílies, de diferents edats i procedències.

Compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, de l’Ajuntament de Barcelona, del Ministerio de Trabajo e Inmigración, i de diferents Obres Socials d’Entitats bancàries i Fundacions.

Objectius

L’objectiu general del treball psicoeducatiu que es realitza a Casa de la Jove, és acollir i acompanyar a la dona i/o família que està vivint una situació de crisi i potenciar la recuperació de la seva pròpia autonomia i emancipació.

  • Cobrir les necessitats bàsiques i materials de la dona i els seus fills.
  • Acompanyar la dona en l’assoliment d’una estabilitat psicoemocional que li permeti iniciar un procés de canvi.
  • Acompanyar la dona a aconseguir l’autonomia suficient com per iniciar un camí cap a la plena emancipació.

Ajuda les persones més vulnerables

Qualsevol donació possibilita continuar ajudant les persones més vulnerables.

Amb el finançament de