Servei Inserció i Formació

L’Associació “in via” realitza de forma habitual accions d’informació, orientació, formació i inserció laboral. En aquest sentit, ofereix diferents serveis adreçats a afavorir la inserció sociolaboral de persones no ocupades i amb situació de major vulnerabilitat.

Els col·lectius als quals van adreçades les nostres accions són persones amb especials dificultats d’inserció sociolaboral:

  • Dones, especialment immigrants (treballem des de 1953 a Barcelona).
  • Aturats de llarga durada.
  • Persones amb discapacitat intel·lectual, amb aquest col·lectiu, molt específicament, pioners en el Treball amb Suport a Catalunya des de l’any 1989.
  • Joves amb fracàs escolar.
  • Població en general amb vulnerabilitat i/o exclusió social.

L’experiència d’inserció de l’Associació “in via” data de l’any 1953, es a dir, quan s’inicia l’Entitat a Barcelona.

Pel que fa referència a la metodologia del Treball amb Suport en persones amb discapacitat intel·lectual i en, general, amb especials dificultats, data de l’any 1989 que comença la col·laboració amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

L’any 1994 li va ser atorgada a ACISJF (ara Associació “in via”) la Placa President Macià (1994) per les “millores i les iniciatives de progrés que ha adoptat en l’ordre laboral” per la tasca d’inserció social i laboral de col·lectius de joves amb especials dificultats d’inserció.

Realitza accions de:

 

Ajuda les persones més vulnerables

Qualsevol donació possibilita continuar ajudant les persones més vulnerables.