Què fem

Cap persona sense una oportunitat

Més de 14.000 persones ateses en els diferents projectes “in via”

Àrea inserció i formació laboral

Servei Inserció i Formació

L’Associació “in via” realitza de forma habitual accions d’informació, orientació, formació i inserció laboral. En aquest sentit, ofereix diferents serveis adreçats a afavorir la inserció sociolaboral de persones no ocupades i amb situació de major vulnerabilitat.

Àrea habitatges d’inclusió, dona i família

Casa de la jove

Forma part dels Habitatges d’Inclusió “in via” i inicia el seu camí l’any 1953, constituint-se com una residència d’acció socioeducativa per a emergències socials.

Pisos d'autonomia

El Projecte Joves “in via” es desenvolupa entre els Pisos d’Autonomia i la residència Casa de la Jove i està destinat a les joves tutelades i extutelades de 16 a 21 anys, que formen part de l’Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET – Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya).

Pis jove

Resposta qualitativa, a través de 5 places residencials, a les joves i dones ateses a Casa de la Jove i als Pisos d’Autonomia que, havent assolit bona part dels objectius dels seus plans de treball, encara no disposen de les eines maduratives i recursos econòmics suficients com per assumir la seva autonomia, però que han esgotat el seu temps d’estada tant a la residència com als pisos d’autonomia.

Àrea atenció família i infància

Projecte Endavant

Es tracta d’un projecte de treball amb i per les famílies, a qui oferim acció interfamiliar de grups, que inclou orientació en resolució i gestió de conflictes, grups conduits per professionals de la pedagogia, psicologia, educació social o treball social i de la mediació.

Projecte Olimpo

Projecte d’intervenció terapèutica per abordar la violència filioparental, que neix amb la detecció de situacions de violència de fills a pares durant els últims anys. Dóna resposta a una necessitat emergent de les famílies, que quan demanen ajuda i suport, generalment, és a través de la entrada al sistema judicial.

Espai Psicologia

Intervenció psicoterapèutica amb joves, adults i famílies que necessitin d’acompanyament emocional individual o familiar.

Espai Aprendre

Es promou una atenció global als infants, adolescents, joves i a les seves famílies. A través del suport educatiu i el reforç escolar als fills, s’orienta a pares/mares i referents, especialment quan hi ha risc d’exclusió social per evitar les desigualtats de quedar-se fora del sistema escolar.

Escola de pares

Espai que es realitza dins de les escoles de primària del barri del Poblenou. És una Escola de pares, on es fan xerrades formatives per a les famílies amb infants en edats compreses entre els 6 i 12 anys.

Aprenent Millorem

Programa d’Educació Financera per a famílies en risc de vulnerabilitat social i econòmica, que té com a objectiu apropar a aquestes famílies l’educació financera per tal de promoure la igualtat d’oportunitats i l’empoderament de la societat.

Espai Mediació

És un servei de resolució de conflictes adreçats a qualsevol ciutadà/na per tal que puguin resoldre els seus conflictes des del diàleg.

SOMIA

El SOMIA es crea amb la finalitat d’acompanyar les famílies davant de conflictes relacionals i comunicacionals, oferint així un espai per poder reflexionar sobre dinàmiques familiars disfuncionals.

Telèfon Infància Respon

El Telèfon Infància Respon (900 300 777) es posa en funcionament l’octubre de l’any 1997, gestionat per l’Associació “in via” i amb conveni amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’ Adolescència (DGAIA).