Formulari que aniria en subtitució del que tenim a https://www.invia.cat/contacta/.

De cara a facilitr la gestió administrativa i també de cara a facilitar l’us de les usuarias finals, he integrat dins el propi formulari un sistema per poder enviar el C.V.

Si una usuaria selecciona “Treballa amb nosaltres” dins les opcions del desplegable: , apareixerà en pantalla l’opció per puder pujar el C.V.

També porta integrat un sistema invisible per les usuarias per aturar els spams.

Permet exportació a excel dels registres que entren.

Contacta amb nosaltres

Formulari per fer donacions. El seguent formulari permetrà fer donacions al compte de paypal. Es pot enviar un mail personalitzat a l’usuaria mode de justificant de la donació. manca text de mail de confirmació.

Es podria programar l’enviament d’un pdf adjunt al mail de confirmació. No entra dins el pressupost.

Formulari de donacions: