El 20 de novembre, celebrem el dia en defensa dels Drets de la Infància. Un dia per recordar que els infants tenen dret a ser infants, a viure com a tals, a no ser adults abans d’hora, a no haver de preocupar-se per l’alimentació, la salut o l’habitatge, a ser estimats i protegits, a poder dir el que pensen i el que senten, i que se’ls ha d’escoltar i prendre seriosament. D’acord amb la Convenció dels Drets pels infants aprovada per l’ONU.

Cuidem els infants

Des de l’àrea d’Atenció a la família i la Infància de l’Associació “in via” (SAFI), treballem diversos projectes adreçats a la protecció i el desenvolupament de la infància, per aconseguir reduir les desigualtats d’oportunitats i evitar situacions de risc d’exclusió. Mitjançant l’atenció als infants i joves i a les seves famílies.

Dret a l’educació

Tot infant té dret a l’educació i “l’Estat té l’obligació d’assegurar-li almenys l’educació primària gratuïta i obligatòria”, segons la Convenció dels Drets pels infants. Aquesta és una realitat que, tot i garantir l’educació pública, en molts casos no garanteix una igualtat real d’oportunitats per als infants, especialment en les famílies més desfavorides.

A l’Espai Aprendre de l’Associació “in via” es promou una atenció global als infants, adolescents, joves i a les seves famílies. A través del suport educatiu i el reforç escolar als fills, s’orienta també a les famílies, especialment quan hi ha risc d’exclusió social, per evitar les desigualtats de quedar-se fora del sistema escolar.

També projectes com l’Escola de Pares, adreçat a famílies amb fills en edats d’entre els 6 als 12 anys, promouen evitar les desigualtats d’oportunitats educatives. En diferents escoles del barri del Poblenou, on es troba la seu “in via”, es realitzen xerrades informatives a famílies amb necessitats comuns per donar les eines que els ajudin a contextualitzar el seu dia a dia.

Protecció contra els maltractaments a infants

La Convenció pels Drets dels Infants estableix el deure de “protegir els infants de totes les formes de maltractaments perpetrades pels progenitors o qualsevol altra persona responsable de la seva cura, i establir mesures preventives i de seguiment pel que fa al cas”. El Telèfon Infància Respon (116 111) està gestionat per “in via” amb conveni amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’ Adolescència (DGAIA).

Aquest telèfon està obert a adults i infants/adolescents, en tot el territori de Catalunya, que tenen coneixement de situacions de risc i/o necessiten assessorament en temes d’infància i adolescència. Aquest servei, format per professionals que atenen i orienten les 24h del dia, els 365 dies de l’any, si detecta situacions de risc social d’ infants/adolescents en la forma de maltractament, negligència i abús sexual, notifica els casos a la Unitat de Detecció i Prevenció de Maltractament Infantil (UDEPMI).

Juntament amb el Telèfon Infància respon neix el programa SOMIA, un espai relacional i comunicacional on la finalitat és que les famílies, conjuntament i de manera progressiva, puguin aprendre noves formes de comunicar-se i de relacionar-se més sanes, permetent noves dinàmiques familiars i noves formes de funcionament. D’aquesta forma, es prevenen possibles escalades d’agressivitat que poden degenerar en situacions de violència.

Manteniment de la relació entre mares, pares i fills

El benestar dels infants ve marcat pel benestar familiar, per sentir-se estimat, escoltat i per una bona relació amb els seus progenitors. Per això des de l’Associació “in via” fem acompanyament emocional a les famílies a través de programes com l’Espai Psicologia i el Projecte ENDAVANT, aquest últim destinat a famílies amb adolescents.

Moltes famílies es troben en situacions complexes: dinàmiques que no funcionen, històries vitals de patiment, comunicació amb els fills/es difícil i d’altres qüestions que poden estar dificultant el seu dia a dia com a família. Des de l’Espai Psicologia donem resposta i acompanyem des del respecte i la comprensió a les famílies amb fills/es infants o adolescents en el seu camí. El 2015 vam atendre a unes 20 famílies.

Des de l’espai ENDAVANT creiem que cada etapa del cicle vital de la família és important, i volem compartir amb les famílies aquesta mirada cap al futur, per prevenir i millorar i poder crear un clima de confiança a casa, fomentant la comunicació a través de la resolució i la gestió de conflictes.

Una altra problemàtica són les situacions de violència filioparental. En els últims anys, es detecten situacions de violència de fills a pares, i el Projecte Olimpo sorgeix per donar resposta a una necessitat emergent de les famílies, que quan demanen ajuda i suport, generalment, és a través de l’entrada al sistema judicial. Olimpo aborda aquestes situacions realitzant un treball terapèutic amb la família, considerant necessària la participació de tots els membres importants pel/la jove, convisquin o no al mateix domicili, i valorant el moment en que cada membre forma part del procés terapèutic, mitjançant dos professionals especialitzats en teràpia familiar.

Tots aquests projectes estan encaminats a aconseguir millorar la qualitat de vida dels infants, sigui quina sigui la seva condició familiar, per garantir la igualtat d’oportunitats que els permetin créixer en un entorn favorable, en llibertat i en plena inclusió social.

Ens vols ajudar? Consulta les formes en què pots col·laborar amb nosaltres des del Sevei d’Atenció a la Família i la Infància (SAFI).