Suport economic

El SAID desenvolupa un projecte de continuitat amb diferents municipis del Vallès Oriental, Barcelonès i Baix Llobregat per tal de poder assumir el lloguer de dones i families monomarentals que es troben en una situació d’extrema vulnerabilitat com a conseqüència de ser supervivents de violència masclista i processos migratoris d’alt risc, per tal que puguin desenvolupar un Pla de Treball Individualitzat per assolir la seva plena emancipació. Les families que participen en el projecte són derivades per SSAP i especialitzada.

generalitat departament de treball afers socials i families

Si vols consultar els projectes mitjançant els cuals oferim aquest serveis, ho pots veure aquí.

Correu eletrònic: suportfamilies@invia.cat