Assessorament i acompanyament Judicial

A través d’un equip format per advocades especialitzades en processos migratoris d’alt risc i en violències, i des d’una perspectiva de Genere Interseccional i Victimocentrista, el SAID proporciona assessorament i acompanyament individualitzat a totes les dones i joves allotjades als recursos, així com també, de forma ambulatòria, a totes les dones i joves que en siguin derivades, per tal que puguin enfrontar-se als seus processos judicials amb totes les garanties i fer prevaldre els seus drets com a ciutadanes actives i participatives.

ajuntament de barcelona

Si vols consultar els projectes mitjançant els cuals oferim aquest serveis, ho pots veure aquí.

Correu electrònic: ogimenez@invia.cat