Acompanyament terapèutic

Per tal de facilitar la recuperació psicoemocional de la violència viscuda i la reparació del dany, el SAID proporciona atenció i Suport psicoterapèutic especialitzat en violències i, especialment, en violència sexual, processos migratoris d’alt risc i tràfic de persones amb fins d’explotació sexual, a totes les dones, infants i joves acollides, mitjançant espais individuals, grupals i lúdics, i també, de forma ambulatòria, previa derivació per part de serveis socials d’Atenció Especialitzada.

Si vols consultar els projectes mitjançant els cuals oferim aquest serveis, ho pots veure aquí.