Política de Privacitat

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

ASSOCIACIO IN VIA.

G64980501.

C/ L’AMISTAT, 15 – 08005 – BARCELONA.

932155626

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

ASSESSORIA I SERVEIS LOPD SL

C/ de l’Amistat, 15 08005 Barcelona

dpo@windat.eu

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A Associació in via tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar les dades de contacte dels interessats per enviar-vos comunicacions del vostre interès o contactar-hi. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Consentiment de l’interessat: Gestió de les dades de contacte dels interessats per enviar-vos comunicacions del vostre interès o contactar-hi

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

6. Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ASSOCIACIO IN VIA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució de contracte: Atendre la seva sol·licitud.
 • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions informatives sobre els nostres els nostres serveis.
 • Consentiment de l’Interessat: Enviament de comunicacions comercials.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en ASSOCIACIO IN VIA procedeixen de: El propi interessat.

3. Tractament de les dades d'assistents a esdeveniments

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ASSOCIACIO IN VIA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar les gestions d’organització i gestió dels assistents a l’esdeveniment, enviament de comunicacions informatives i comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució de contracte: Per al tractament de les dades recollides per a la inscripció en l’esdeveniment.
 • Consentimiento del interesado: Envío de comunicaciones comerciales

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en ASSOCIACIO IN VIA procedeixen de: El propi interessat.

4. Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball

Com hem obtingut les seves dades?

A ASSOCIACIO IN VIA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de l’última interacció.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Consentiment de l’interessat: Gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en ASSOCIACIO IN VIA procedeixen de: El propi interessat.

Es tracten les següents categories de dades especials: Certificats de delictes de naturalesa sexual

5. Tractament de les dades de drets d'imatge

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ASSOCIACIO IN VIA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar i publicar imatges i/o vídeos per a la seva publicació en diferents mitjans i xarxes socials de l’entitat. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Totes les dades seran eliminades a petició de l’interessat (excepte les que figurin en hemeroteques)

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Consentiment de l’interessat: Per al tractament d’imatges i/o vídeos i la seva publicació als diferents mitjans utilitzats per l’entitat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Facebook, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://es-es.facebook.com/privacy/.
 • Instagram, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Linkedin, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 • Mailchimp, amb la finalitat de envio de comunicacions comercials, newsletter i butlletins. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de còpies seguretat de les dades. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.
 • Twitter, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://twitter.com/en/privacy.
 • Youtube, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en ASSOCIACIO IN VIA procedeixen de: El propi interessat.