Indicadors de malestar emocional en l'adolescència