Formació i inserció

Programes

Programa per a joves amb diversitat funcional de Garantia juvenil

Tallers d’habilitats personals i Inici sector serveis. Fomentar l’autonomia personal dels joves amb diversitat funcional que es troben en situació difícil per accedir al mercat laboral, proporcionant el suport i els recursos necessaris que facilitin la seva inserció laboral o formació laboral, així com oferir pràctiques en empreses.

Per contactar o rebre informació us podeu posar en contacte amb sif@invia.cat 

programa inserta
logo talento

Programa de Renda Garantida de Ciutadania

Programa destinat a persones que perceben la Renda Garantida de Ciutadania. Facilitar un itinerari d’inserció sociolaboral, mitjançant tutories individualitzades i classes grupals de competències transversals i recerca de feina. Per millorar l’ocupabilitat es proporcionen pràctiques no laborals en empreses

Per contactar o rebre informació us podeu posar en contacte amb sif@invia.cat 

generalitat departament de treball afers socials i families

Programa individual d’itineraris individualitzats d’inserció laboral

Itineraris individualitzats d’inserció laboral per a persones migrades. Facilitar noves eines i recursos a persones migrants en situació de risc social, per tal que puguin fer front amb majors garanties al procés de recerca de feina, tot afavorint la seva autonomia, autoestima i ocupabilitat. Proporcionant formacions professionalitzadores en cuina, cambrera de sala, així com la obtenció del carnet de  manipulació d’aliments.

Per contactar o rebre informació us podeu posar en contacte amb sif@invia.cat 

programa individual de itineraris individualitzats de insercio laboral

Welcome a persones d’origen migrant

Itineraris individualitzats d’inserció laboral. Facilitar noves eines i recursos a persones migrants per tal que puguin fer front amb majors garanties al procés de recerca de feina, tot afavorint la seva autonomia, autoestima i ocupabilitat.

Per contactar o rebre informació us podeu posar en contacte amb sif@invia.cat 

programa welcome
generalitat departament de treball afers socials i families

Acompanyem a persones migrants

Projecte que està orientat a prevenir l’exclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat, a través d’una acollida i orientació, d’un acompanyament i d’un seguiment individualitzat amb l’objectiu d’integrar-se a la nostra societat i de poder accedir al mercat laboral.

Per contactar o rebre informació us podeu posar en contacte amb sif@invia.cat 

programa acompanyament a persones migrants
ajuntament de barcelona

Orientació i formació laboral per a dones víctimes de violència de gènere

Facilitar orientació, formació prelaboral i formació en Atenció al client, a dones víctimes de violència masclista, així com oferir un acompanyament emocional en aquest procés de recerca activa de feina.

Per contactar o rebre informació us podeu posar en contacte amb sif@invia.cat 

orientacio i formacio per a dones victimes de violencia de genere
generalitat departament de treball afers socials i families

Programa Incorpora

Programa que impulsa la inclusió sociolaboral de persones en risc d’exclusió social, mitjançant el treball amb xarxa amb entitats d’Incorpora i empreses.

Per contactar o rebre informació us podeu posar en contacte amb sif@invia.cat 

programa incorpora