SAID

Projectes

Proyecto Tránsito

Projecte de continuïtat d’Acollida integral, Seguiment ambulatori, Atenció psicològica i acompanyament administratiu i legal a supervivents del tràfic de persones amb fins d’explotació sexual.

proyecto transito

Proyecto Dahia

Projecte d’Acollida integral, atenció psicològica i acompanyament administratiu i legal a dones i famílies monomarentals migrades.

proyecto dahia

Projecte “Suport a Famílies en Situació de Vulnerabilitat"

Projecte de continuïtat que proporciona suport econòmic per fer front al lloguer de famílies monomarentals, especialment a les supervivents de violències.

generalitat departament de treball afers socials i families

Projecte Parèntesi Allotjament

Projecte de continuïtat per donar suport residencial a la casa d’acollida a dones i famílies en situació de vulnerabilitat.

generalitat departament de treball afers socials i families

Projecte Namira

Projecte de continuïtat per suport residencial a dones i famílies monomarentals supervivents de violències.

projecte namira
generalitat departament de treball afers socials i families

Projecte Hamada

Projecte d’atenció educativa, suport psicològic, inserció sociolaboral i assessorament administratiu i legal a joves extutelades en situació de vulnerabilitat.

generalitat departament de treball afers socials i families

Projecte Hamada Integral

Projecte de suport a l’alimentació, farmàcia, transport i taxes administratives a joves exresidents i extutelades en situació de vulnerabilitat.

projecte hamada integral
ajuntament de barcelona

Projecte Frieda

Projecte de continuïtat per assessorament i acompanyament judicial a dones i joves supervivents de violències, especialment migrades i amb diversitat funcional.

ajuntament de barcelona

Projecte Oghosa

Projecte d’Acollida integral, Seguiment ambulatori, Atenció psicològica, Inserció sociolaboral i acompanyament administratiu i legal a joves sense referents familiars a territori i en situació de vulnerabilitat.

generalitat departament de treball afers socials i families

Amb càrrec a l'assignació del 0,7 de l'IRPF

Projecte Claudona

Projecte d’Acollida integral, atenció psicològica, atenció psiquiàtrica, inserció sociolaboral i acompanyament administratiu i legal a dones sense llar des del model Housing First.

projecte claudona
generalitat departament de treball afers socials i families

Amb càrrec a l'assignació del 0,7 de l'IRPF

Projecte Malala

Projecte d’atenció especialitzada a infància supervivent de violències en acollida residencial.

generalitat departament de treball afers socials i families

Amb càrrec a l'assignació del 0,7 de l'IRPF

Projecte Almah

Projecte de continuïtat d’Acollida residencia, suport psicològic, inserció sociolaboral i assessorament administratiu i legal a joves extutelades en situació de vulnerabilitat.

projecte almah
generalitat departament de treball afers socials i families

Amb càrrec a l'assignació del 0,7 de l'IRPF

Projecte Desdèmona

Atenció psicoterapéutica per a dones, joves i infants residents a Casa de la Jove.

Projecte Claudel

Art Teràpia per a supervivents de violències.

generalitat departament de treball afers socials i families

Projecte Sylvia

Atenció psicoterapèutica a supervivents de violències.

generalitat departament de treball afers socials i families

Projecte Eunice

Projecte de continuïtat que proporciona acollida residencial, atenció i suport psicoeducatiu i psiquiàtric a dones i joves supervivents de violència masclista amb presència de TUS o Patologia Dual,  des d’un enfocament de Drets Humans, Gènere i Reducció de danys.

projecte eunice